Afrikaanse waterreservoirs lijden onder erosie

Veel Afrikaanse landen bouwen stuwmeren en waterreservoirs om te voorzien in water en energie. Veel van deze reservoirs slibben echter vroegtijdig dicht door klei, zand en grind dat door de afgedamde rivier wordt meegevoerd. Onderzoekers van de KU Leuven brachten voor het eerst in kaart hoeveel van deze materialen meegevoerd worden en wat de achterliggende oorzaken zijn. Zo kunnen nieuwe stuwmeren en reservoirs aangepast worden en kan de water- en energievoorziening in grote delen van Afrika efficiënter verlopen.  

Honderd jaar geleden brandde Leuven

Exact honderd jaar geleden staken Duitse troepen meer dan duizend Leuvense panden in brand, waaronder de oude universiteitsbibliotheek in de Naamsestraat. Dat werd op 24 en 25 augustus herdacht met een lichtspel en animatiebeelden die geprojecteerd werden op de gevel van de huidige universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein. De lichtkunstenaars van Mr. Beam vertelden zo ‘Het Verhaal van de Martelaarsteden’.

Ook rector Torfs en vicerector Robberecht trotseren het ijswater

“Ik neem al twintig jaar lang elke ochtend een koude douche die langer duurt dan deze, maar het was toch een moment van verfrissing. Ik kan het iedereen aanraden.” Zo relativeerde rector Rik Torfs de emmer ijswater die vicerector Biomedische Wetenschappen Wim Robberecht over zijn hoofd kieperde voor de Ice Bucket Challenge, een initiatief dat aandacht voor de ziekte ALS vraagt en geld wil opbrengen voor onderzoek. Even later kreeg de rector de kans om wraak te nemen en de vicerector op zijn beurt een ijskoud stortbad te geven.

Eerste inschrijver: “Klaar om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen”

Vroeg opstaan op een maandag in de zomervakantie is geen pretje, maar het leverde Karel Casteleyn uit Gent de titel van eerste inschrijver op, mét bijhorende privileges: een feestelijke verwelkoming door rector Rik Torfs en vicerector Onderwijsbeleid Didier Pollefeyt, een geschenkmand met KU Leuven-gadgets en een flinke portie media-aandacht.

Onderzoekers ontdekken nieuw mechanisme achter vorming van kanker

Onderzoekers van KU Leuven en Harvard University hebben een nieuw mechanisme ontdekt dat een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van kanker. Ze ontrafelden hoe bepaalde slapende genen geactiveerd worden, wat leidt tot de ontwikkeling van tumoren. In proeven op muizen slaagden de onderzoekers er ook in om het mechanisme ongedaan te maken en de ontwikkeling van de kanker te voorkomen.

Paul Declerck nieuwe decaan Farmaceutische Wetenschappen

Op 1 augustus werd professor Paul Declerck de nieuwe decaan van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, als opvolger van professor Alfons Verbruggen.

Malariageneesmiddel chloroquine belemmert tumorgroei en uitzaaiingen

Het antikankereffect van het malariageneesmiddel chloroquine – in combinatie met conventionele chemotherapie – is intussen goed gekend bij proefdiermodellen. Tot dusver werd aangenomen dat chloroquine de gevoeligheid van kankercellen voor chemotherapie verhoogt door rechtstreeks op de kankercellen in te werken.

In beeld: Veiligheidsraad VN bezoekt Leuven

Op zaterdag 9 en zondag 10 augustus bracht de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor de eerste keer een bezoek aan België. Op 9 augustus bezocht de raad onder meer de Universiteitsbibliotheek van Leuven. Het bezoek kaderde in de ruimere context van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

In beeld: Belgisch vorstenpaar en Duitse president herdenken WO I in Leuven

Op maandag 4 augustus 2014 brachten het Belgisch vorstenpaar en de Duitse president Joachim Gauck een bezoek aan Leuven in het kader van de herdenkingsplechtigheden van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog.

Masterstudenten bouwen onbemand vliegtuigje voor pakkettransport

Onbemande vliegtuigjes die een bestelling afleveren in je achtertuin, officiële documenten bezorgen aan de notaris of instaan voor orgaantransport tussen ziekenhuizen. Toekomstmuziek? Qua wetgeving moet er nog veel gebeuren, maar technisch zijn de drones bijna klaar om op te stijgen. Dat bewijzen drie studenten burgerlijk ingenieur van de KU Leuven.

Ramadan heeft geen negatief effect op gezondheid

Tijdens de ramadan mogen moslims niet eten, drinken, roken en geen seksuele betrekkingen hebben tussen zonsopgang en zonsondergang. Hoewel deelnemers zich vaak moe voelen, heeft het vasten geen negatieve invloed op hun gezondheid. Meer nog, onderzoek van KU Leuven toont een eerder positieve invloed op de concentratie, het kortetermijngeheugen en oog-handcoördinatie.