Campuskrant viert 25ste verjaardag

Op 24 januari 1990 verscheen het allereerste nummer van Campuskrant. "Wij hopen samen met u de Campuskrant uit te bouwen tot een blad waardoor de hele universitaire gemeenschap zich aangesproken voelt", zo luidde de intentieverklaring van de redactie toen. Hoe die ambitie vorm kreeg, ziet u in het feestkatern dat terugblikt op een kwarteeuw Campuskrant.

Studenteninspraak: wie is gidsland voor wie?

De Nederlandse studenten die momenteel heftig protesteren tegen het gebrek aan inspraak, kijken met veel belangstelling naar de KU Leuven. “Ze trekken grote ogen als ze zien in welke mate we de universiteit mee kunnen besturen”, zegt Andries Verslyppe, voorzitter van de studentenraad. De keerzijde: studentenvertegenwoordigers werken hier in de schaduw en voelen zich wat ondergewaardeerd.

Plant wat Mediterranée op je groendak

Heb je een groendak, dan is droogte de vijand. Zeker met warmere zomers in het vooruitzicht. “We moeten verder kijken dan alleen het standaardlijstje met vetplantjes, mossen en kruiden”, vindt Carmen Van Mechelen. Voor haar doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen trok ze naar Zuid-Frankrijk, op zoek naar mediterrane plantjes voor onze groendaken.

‘Doorkleuteren’ vaak beter dan overvaren

Een kind het derde kleuterklasje laten overdoen is voor veel ouders niet de meest vanzelfsprekende keuze. Toch kan het soms beter renderen dan wanneer het kind doorstroomt naar het lager onderwijs. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Machteld Vandecandelaere. “Twijfelgevallen laten overgaan is vaak uitstel van executie. Bovendien kan het leiden tot psychosociale problemen.”   

“Op weg naar een duurzame wereld moeten we systemen veranderen”

Op vrijdag 20 maart organiseerde Leuven Sustainable Earth de eerste Duurzaamheidsdag van de KU Leuven. Na de middag gaf professor Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap, een inkijk in het langetermijnbeleid van de Europese Unie. 

Water zuiveren volgens het principe van de koffiefilter

783 miljoen mensen wereldwijd hebben geen toegang tot drinkbaar water. Professor Bart Van der Bruggen ontwikkelde samen met Zuid-Afrikaanse partners een duurzame waterzuiveringsinstallatie, waarbij de lokale gemeenschap participeert in het beheer.

In beeld: turen naar de verduisterde zon

Ook studenten, proffen, onderzoekers en personeelsleden van de KU Leuven keken op vrijdag 20 maart massaal naar de zonsverduistering. Zo had het Instituut voor Sterrenkunde telescopen opgesteld op de grasvelden aan het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde, en uiteraard waren er ook eclipsbrilletjes voorzien.

UZ Leuven behandelt scoliosepatiënt met magnetische groeistaven

In UZ Leuven werd voor het eerst in België een kind met scoliose behandeld met zogenaamde magnetic rods, staven in de wervelkolom die achteraf uitwendig opgespannen worden met behulp van een magneet. Die techniek bespaart het kind een vijftal operaties, met daardoor minder kans op infecties, veel minder ziekenhuisopnames en minder angstgevoelens voor de jonge patiëntjes.

Innovatieve techniek voor levertransplantatie succesvol toegepast in UZ Leuven

Artsen van UZ Leuven hebben onlangs een nieuwe techniek gebruikt bij twee levertransplantaties: in beide gevallen werd het orgaan in afwachting van transplantatie bewaard op een machine die de omstandigheden van het menselijk lichaam nabootst. De lever blijft daardoor ‘gezonder’; het is nu zelfs mogelijk om de kwaliteit van de lever via de machine te evalueren en te verbeteren.

Oud-Egyptische industriezone ontdekt bij Amarna

Tussen 1350 en 1335 voor Christus liet farao Achnaton een nieuwe hoofdstad bouwen: Amarna. Op 15 jaar tijd verrees midden in de woestijn een enorme stad. Het was lange tijd een raadsel hoe de Egyptenaren dit zo snel klaar speelden. De onderzoeksgroep van professor Harco Willems vond het antwoord op deze vraag. 

Nieuwe test LUCI geeft aspirant-studenten duidelijk signaal via taalcompetentie

Voorspellen dat een aspirant-student zal slagen of niet, kan geen enkele test. Maar er zijn wel enkele indicaties die aangeven of de kans op succes groter of kleiner is. De nieuwe test LUCI, voluit Leuvens Universitair Competentie-Instrument, bekijkt één zo’n indicatie – “maar wel een erg belangrijke,” zegt professor Lieve De Wachter.