Adellijke titels voor Leuvense professoren

Koning Filip heeft een nieuwe reeks adellijke titels toegekend aan verdienstelijke landgenoten. Op het selecte lijstje treffen we vier professoren van de KU Leuven aan.
 

Ontbossing kan klimaatopwarming in Congobekken met helft versterken

Ontbossing Congobekken

De verwachte ontbossing in het Congobekken kan er tegen 2050 leiden tot een bijkomende opwarming van 0,7 °C. Daarmee wordt de al voorspelde opwarming door broeikasgassen met de helft versterkt, zo blijkt uit een studie van de KU Leuven.

Eerste steen voor Campus EnergyVille

Op maandag 14 april werd op de voormalige mijnsite in Waterschei officieel de eerste steen gelegd van Campus EnergyVille. De KU Leuven en de Vlaamse onderzoeksorganisaties VITO en imec gaan er hun kennis rond hernieuwbare energie bundelen. Vanaf 2015 zal het gebouw plaats bieden aan een 200-tal onderzoekers.

Vlaamse universiteiten luiden alarmbel: 'Stamcelonderzoek mag niet in gevaar komen'

De Vlaamse universiteiten maken zich bijzonder ongerust, omdat de Europese commissie een burgerinitiatief ontvankelijk heeft verklaard dat financiering van wetenschappelijk onderzoek met menselijke embryonale stamcellen wil verbieden. Veelbelovende onderzoeken naar mogelijke medische behandeling met stamcellen van ziekten zoals parkinson en diabetes lopen daardoor gevaar.

Bakala Academy begeleidt Rode Duivels

De Rode Duivels gaan samenwerken met Bakala Academy. Het team van inspanningsfysioloog Peter Hespel zal hen begeleiden op het vlak van onder meer voeding en recuperatie.

Leven na Leuven: media-arts Marleen Finoulst

Ze studeerde geneeskunde, maar ruilde haar patiënten in voor lezers en kijkers, die ze evengoed in optima forma probeert te houden. “Correcte informatie over gezondheid is zo belangrijk”, zegt Marleen Finoulst. “Dat hooggeschoolden zeven jaar langer leven dan laaggeschoolden is toch niet rechtvaardig?”

Filosoferen met kinderen: "Een robot laat geen scheetjes!"

“Kan een robot een echte vriend zijn van een mensenkind?” Met die vraag ging een groepje kinderen van 8 tot 12 jaar aan de slag tijdens een workshop ‘Filosoferen met kinderen’. Die maakte deel uit van het vijfde Feest van de Filosofie op 5 april, rond het thema ‘mens en techniek’.

In Beeld: 3.500 studenten op de grootste cantus ter wereld

Na vijf edities is de beiaardcantus een begrip geworden. Daarom was het ook dit jaar vechten voor een toegangskaartje. Met codex in de hand stroomden de gelukkigen gisterennamiddag toe op het Leuvense Ladeuzeplein. Het plein was helemaal gevuld met rijen en rijen zanglustige studenten. Drie en een half uur lang zetten de 3.500 zangtalenten hun keel open.

Hoe lezen we een dubbelzinnig gezicht?

Snel pijn detecteren bij anderen is belangrijk om te overleven: het kan betekenen dat je zelf in gevaar bent. We herkennen dan ook snel gepijnigde gelaatsuitdrukkingen. Maar hoe interpreteren we een gezicht met zowel pijnlijke als vrolijke kenmerken? En wat zegt dat over ons?

Studenten en rector bouwen houten aula uit protest

Op het binnenplein van het Pauscollege pootten studenten op dinsdag 1 april een houten aula neer. Door op deze manier letterlijk te ‘bouwen aan onderwijs’ wou de Studentenraad KU Leuven aandacht vragen voor een rechtvaardige financiering van het hoger onderwijs. Samen met enkele vicerectoren stak rector Rik Torfs een handje toe. Hij gaf een dag later ook les in de aula. 

Europa ziet meer bos door de bomen

“Wereldwijd bekeken is er nog altijd sprake van ontbossing, maar die gaat elk jaar trager.” Dat zegt bio-ingenieur Steven Vanonckelen, die voor zijn doctoraat aan de Afdeling Geografie de bossen van de Roemeense Karpaten in kaart bracht. Daar neemt het bosgebied verrassend genoeg zelfs toe. Maar er zijn ook kanttekeningen bij het goede nieuws.