Benoemd of onderscheiden

Ina Jochmans, assistente Heelkunde aan de UZ Leuven, ontving op 19 september de prijs Professor Jacques Gruwez voor de beste wetenschappelijke presentatie. Jochmans werkt onder leiding van professor Jacques Pirenne als research fellow aan een onderzoek naar een autotransplantmodel voor niertransplantaties bij varkens met de bedoeling de effecten van ischemie en reperfusieschade te verminderen. Dat moet het aantal bruikbare nieren voor klinische transplantatie verhogen.

De Algemene vergadering van het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) heeft professor Jacques Haers, verbonden aan de Onderzoekseenheid Systematische Theologie van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, benoemd tot Academisch Directeur. Haers zal de samenwerking van vzw UCSIA met universiteiten in binnen- en buitenland en professionele doelgroepen stimuleren en verdiepen.

Professor Jan Papy, verbonden aan de Onderzoekseenheid Latijnse Literatuurstudie van de Faculteit Letteren, is verkozen tot internationaal vertegenwoordiger voor de discipline ‘Neolatijnse Literatuur’ binnen de Renaissance Society of America. Dat is het gezaghebbende internationale orgaan voor Renaissancestudies dat het toonaangevende Renaissance Quarterly beheert en met haar internationaal congres jaarlijks zo’n 1.500 leden aantrekt.

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) heeft in maart haar jaarlijkse laureaten verkozen voor de beurs Emmanuel van der Schueren. De beurzen, goed voor 459.454 euro, zijn bedoeld voor kankeronderzoekers die niet kunnen terugvallen op overheidssteun zoals die van het IWT of FWO. Vijf van de tien beurslaureaten zijn actief binnen K.U.Leuven of UZ Leuven: Jonas Dehairs (Afdeling Experimentele Geneeskunde, K.U.Leuven), Eline Beert (Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, K.U.Leuven), Bart Claes (Vesalius Research Center, VIB-K.U.Leuven), Sofie Van Binnebeek (Dienst Nucleaire Geneeskunde, UZ Leuven) en Jessika Wynendaele (Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, VIB-K.U.Leuven). De jonge onderzoekers ontvingen hun beurs op 5 oktober uit de handen van Prinses Astrid. De VLK reikte daarnaast 1 miljoen euro uit aan onderzoek naar bijwerkingen van kankerbehandelingen. Leuvense onderzoekers participeren in drie van de vier geselecteerde projecten.

De titel Borstvoedingsvriendelijke Kinderopvang 2011 gaat naar kinderdagverblijf De Peutertuin van de K.U.Leuven in Heverlee. Vzw Bakermat reikt de prijs jaarlijks uit aan een kinderdagopvang die borstvoeding een warm hart toedraagt. De organisatie looft de aanwezigheid van een apart lokaal waar moeders borstvoeding kunnen geven. Maar vooral het feit dat de voedingstechniek als heel normaal wordt beschouwd, is van groot belang.

Professor Nadine Ectors van de Afdeling Morfologie en Moleculaire Pathologie (UZ Leuven), professor Isabelle Huys en doctoraatsstudent Michiel Verlinden, beiden verbonden aan het Onderzoekscentrum voor Farmaceutische Zorg en Farmaco-economie, hebben op de Third European Conference on Health Law in Leuven de prijs voor beste poster gewonnen. Op de conferentie komen experts samen om te bekijken hoe gezondheidswetgeving kan worden aangepast aan demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing of bevolkingsafname.

Op de twaalfde International Conference on Urban Drainage in Brazilië werd professor Patrick Willems, verbonden aan de Afdeling Hydraulica van het Departement Burgerlijke Bouwkunde, herverkozen als voorzitter van de International Group on Urban Rainfall van de International Water Association en de International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR). In Leuven doet Willems onderzoek naar stedelijke hydrologie en rivierkunde.