6 maart: Infosessie voor nieuwe studie(traject)begeleiders aan de KU Leuven

Op dinsdag 6 maart zal er weer een infosessie plaatsvinden waar een aantal studentendiensten van de KU Leuven voorgesteld worden. Deze infosessie is bedoeld voor nieuwe studie(traject)begeleiders, monitoren of permanente ombudsen aan de KU Leuven. Ook andere geïnteresseerden aan de KU Leuven (zoals studentensecretariaat, administratief secretaris, nieuwe medewerkers Studentenvoorzieningen, …) die vaak naar de studentendiensten doorverwijzen kunnen deelnemen.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30u. – 13.45u.: Onthaal en koffie
13.45u. - 14.15 u.: Kennismaking met de deelnemers
14.15 u. - 14.45 u.: Voorstelling Dienst Studieadvies
14.45 u. - 15.15 u.: Voorstelling Sociale Dienst
15.15 u. - 15.45 u.: Voorstelling MPTC
15.45 u. - 16.15 u.: Pauze met rondleiding langs de verschillende diensten
16.15 u. – 16.45u.: Voorstelling Contactpunt allochtone studenten
16.45u. – 17.15u. : Voorstelling Cel Studenten met een functiebeperking

Uw naam: 
emmeline