Eredoctor Manuel de Solà-Morales overleden

De Spaanse architect en eredoctor Manuel de Solà-Morales is op maandag 27 februari onverwacht overleden. Hij is 72 geworden. De Solà-Morales realiseerde projecten in vele Europese steden, zoals zijn thuisstad Barcelona, Porto, Berlijn, Napels, Groningen en ook in ons land. Zo was hij verantwoordelijk voor het ontwerp van de stationsomgeving in Leuven en voor de heraanleg van de De Keyserlei en het toekomstige Operaplein in Antwerpen. De architect bouwde een reputatie op door de meest ingewikkelde stedelijke vraagstukken met vaak eenvoudige ingrepen op te lossen.
 

© Jurriaan Brobbel
Manuel de Solà-Morales
© Jurriaan Brobbel
Ter gelegenheid van het eredoctoraat dat hij in 2004 van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen – de huidige Faculteit Ingenieurswetenschappen – ontving, had Campuskrant een interview met Manuel de Solà-Morales. Over zijn opdracht om een ontwerp te maken voor de Leuvense stationsomgeving – het Martelarenplein, de tunnel, de ondergrondse parking en het gebouw van De Lijn – zei de architect toen: “Een geïntegreerde aanpak maakte het mogelijk om de verschillende verkeersstromen beter op elkaar af te stemmen. In mijn ogen is de beweging van de voetgangers altijd het belangrijkste, meest determinerende element. Dus moeten infrastructuur en architectuur daar ook op afgestemd worden. Daarom hebben we een groot deel van het plein voorbehouden voor voetgangers, en een ander deel voor taxi’s en bussen."

De aanpak van Manuel de Solà-Morales wordt wel eens omschreven als stedelijke acupunctuur: “Acupunctuur impliceert dat je een bepaald probleem aanpakt door op het centrale zenuwsysteem in te werken, en niet noodzakelijk op de zere plek zelf”, zei hij daarover in Campuskrant. “Aangezien de stad net als het lichaam een georganiseerd systeem is, kan je ook in de stad veel veranderingen teweegbrengen door strategisch in te grijpen op één punt. In veel van mijn projecten waren de gevolgen van een bepaalde transformatie belangrijker dan de transformatie zelf. In Leuven is dat laatste niet het geval, maar ook daar zie je gevolgen op andere plaatsen. Als je wijzigingen aanbrengt op het stationsplein in Leuven, dan werk je onrechtstreeks ook in op het verkeer op de ring, de organisatie van het busverkeer, de handel in de straten rond het plein…”

Lees het volledige interview in Campuskrant (13 oktober 2004)