Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen viert 50ste verjaardag met eredoctoraat

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen reikte de Faculteit Geneeskunde op donderdag 15 maart een eredoctoraat uit aan de Nederlandse seksuologe Ellen Laan. Ze geniet wereldwijd erkenning voor haar baanbrekend onderzoek naar de seksualiteitsbeleving van vrouwen.

KU Leuven - Rob Stevens
Professor Paul Enzlin naast kersvers eredoctor Ellen Laan
KU Leuven - Rob Stevens
Ellen Laan is verbonden aan het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. In 1994 verdedigde ze er haar doctoraat, waarin ze bestaande onderzoeksmethoden verder verfijnde om de fysiologische seksuele reactie van vrouwen op een betrouwbare manier te kunnen meten. “Ze heeft verschillen kunnen aantonen in de samenhang van genitale seksuele opwinding en de subjectieve beleving ervan bij de beide geslachten”, zegt professor Paul Enzlin, programmadirecteur van de masteropleiding Seksuologie. “Gedurende heel wat jaren had seksuologie een mannelijke bias, waardoor mannelijke disfunctie een onevenredig groot deel van de aandacht kreeg. Door het werk van Ellen Laan heeft de vrouwelijke formulering van de seksuologische problematiek duidelijk aan veld gewonnen. Dat kan de kwaliteit van de seksuologie als wetenschap en als klinische praktijk alleen maar ten goede komen. Haar internationale uitstraling bewijst ten overvloede dat haar aanpak zeker een eredoctoraat verdient.”

“Laan volgt in haar onderzoek en haar klinisch werk een sterke bio-psycho-sociale aanpak, en draagt bij tot zowel de theorievorming in de seksuologie als de efficiënte klinische toepassing. In die zin spoort haar werk volledig met de invalshoek die we ook in Leuven hanteren.”

50 jaar IFSW

KU Leuven - Rob Stevens
KU Leuven - Rob Stevens
Het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen werd opgericht in de context van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, toen zowel in kerkelijke als in wetenschappelijke kringen de aandacht voor de implicaties van de nieuwe methoden voor gezinsplanning – met name de hormonale anticonceptiepil – sterk toenam. De ontwikkeling en de productie van de pil leidden tot ethische bezorgdheid, ook in Leuven, maar de blik werd snel verruimd. Kardinaal Suenens deed al in 1958 een oproep om het kader te scheppen voor een interdisciplinaire wetenschappelijke studie van de menselijke seksualiteit. In 1961 leidde dat tot de oprichting van het IFSW.

“Al gauw vonden er onder invloed van de groeiende wetenschappelijke inzichten over het seksueel functioneren ook klinische activiteiten gericht op de aanpak van disfuncties in de menselijke seksualiteit onderdak in het nieuwe instituut”, zegt Enzlin. “Die ethische en klinische invalshoeken zijn nog steeds belangrijk in het seksuologieonderwijs, maar je ziet daarnaast zeker ook een sterk gegroeide aandacht voor wetenschappelijk onderzoek rond seksualiteit en relaties.”

“De multidisciplinaire invalshoek in haar onderwijs is wat het IFSW vrij uniek maakt. Er zijn elders natuurlijk nog veel opleidingen rond het begeleiden van mensen met seksuele - of relatieproblemen, maar die kaderen vaak in een postgraduaat en zijn hoofdzakelijk gericht op professionele vervolmaking. Onze multidisciplinaire invalshoek trekt een veel ruimer publiek aan: artsen, sociologen, ethici, juristen, enzovoort. In het schakeljaar en de twee jaren van de eigenlijke masteropleiding samen tellen we al enkele jaren 140 tot 150 studenten. Dat is véél voor een klein instituut als het onze.”