Oorchirurgen UZ Leuven plaatsen nieuw type hoorimplantaat bij ernstig slechthorende patiënten

Oorchirurgen van de Dienst Neus-, Keel- en Oorziekten, Gelaats- en Halschirurgie van UZ Leuven plaatsten onlangs een nieuw type akoestisch implantaat veilig en succesvol bij zeer ernstig slechthorende patiënten. Akoestische implantaten worden al sinds enkele jaren geplaatst bij patiënten die niet of onvoldoende geholpen kunnen worden met klassieke hoortoestellen. Sommige patiënten met een ernstige tot zeer ernstige slechthorendheid vielen echter nog uit de boot omdat de bestaande akoestische implantanten tot op heden onvoldoende geluidsversterking boden. 

Geluiden versterkt doorgegeven

Het Codacs hoorimplantaat
Met het nieuwe implantaat, een Direct Akoestisch Cochleair Implantaat (DACI) genaamd Codacs™, koppelen oorchirurgen een gedeeltelijk implanteerbaar toestel aan een kleine stijgbeugelprothese tot in het binnenoor. Hierdoor worden de geluiden versterkt doorgegeven aan het hoorzintuig. Dit type van implantaat helpt patiënten met een zeer slechte werking van de gehoorsbeentjesketen die ontstond door bijvoorbeeld vroegere middenooroperaties, -infecties of bij stijgbeugelverkalking. Ze hebben wel nog een beperkte binnenoorwerking, maar een klassiek of botverankerd hoortoestel biedt geen oplossing. 

Natuurlijk geluid 

Een akoestisch implantaat verschilt van een klassiek cochleair implantaat met elektrische stimulatie dat gebruikt wordt bij volledig dove patiënten. Het nieuwe implantaat stimuleert het binnenoor immers akoestisch. Hierdoor blijven de zintuigcellen bewaard en kan de patiënt opnieuw horen met zijn eigen binnenoor. Dit geeft een natuurlijker geluid dan het ‘elektrisch horen’ van een klassiek binnenoorimplantaat. 

Verder onderzoek

Een eerste prototype van dit toestel werd al in 2004 bij mensen geïmplanteerd in Hannover en Bern, met gunstige resultaten ook op langere termijn. Na Nijmegem is UZ Leuven het vierde centrum ter wereld, en eerste in België, waar dit hoorimplantaat veilig en succesvol geplaatst wordt. Het betekent ook een aanzet tot verdere samenwerking met de onderzoekseenheid van de KU Leuven rond objectieve gehoortesten bij deze implantaties.