In Vlaanderen start bijna één vrouw op de drie haar zwangerschap met overgewicht

Uit Leuvens onderzoek blijkt dat obesitas voor, tijdens en na de zwangerschap een belangrijk en toenemend gezondheidsprobleem is. Het gewicht dat vrouwen behouden na de bevalling bepaalt het risico op hoge bloeddruk, diabetes, keizersnede en het krijgen van een zware baby bij een volgende zwangerschap. Jonge vrouwen die aan kinderen denken, starten hun zwangerschap dus beter met een gezond gewicht.

© Shutterstock
© Shutterstock
Onderzoekers verbonden aan de Dienst Gynaecologie en Verloskunde van UZ Leuven hebben, onder leiding van professor Roland Devlieger, onderzocht hoe vaak obesitas voorkomt bij zwangere vrouwen en wat de gevolgen daarvan zijn. De meest recente bevindingen vormen de basis van het doctoraat van vroedvrouw Annick Bogaerts, dat ze op vrijdag 7 juni in Leuven verdedigt.

Een samenvatting van de belangrijkste bevindingen:

- In Vlaanderen start bijna één vrouw op drie met overgewicht of obesitas (10,7%) aan de zwangerschap en dit percentage blijft stijgen.

- Alleenstaande vrouwen, vrouwen met kinderen, allochtone vrouwen en vrouwen met een lagere opleiding lopen het meeste risico op obesitas, maar ook op overdreven gewichtstoename tijdens de zwangerschap.

- Meer dan de helft van de vrouwen met overgewicht of obesitas komt tijdens de zwangerschap meer bij dan aanbevolen.

- In Limburg en Vlaams-Brabant is de gewichtstoename tijdens de zwangerschap gemiddeld het hoogst.

- Obese vrouwen vertonen meer angstgevoelens tijdens de zwangerschap.

Op basis van hun bevindingen pleiten de onderzoekers voor meer investeringen in verder onderzoek en het invoeren van een zorgpad voor vrouwen met overgewicht en een kinderwens, zowel voor, tijdens, als na de zwangerschap.

Het doctoraat is een samenwerking tussen de KU Leuven, de Universiteit van Tilburg (NL), de Hogeschool Limburg (KHLim en PHL) en het Studiecentrum Perinatale Epidemiologie (SPE).