Wereldberoemd in Vlaanderen

BV's, je kan ze niet ontlopen. Via tv, radio, kranten en bladen allerhande worden ze in ons leven gekatapulteerd. Journalist Guy Van Gestel en professor Gust De Meyer, verbonden aan het Departement Communicatiewetenschap, onderzochten de vreemde fascinatie van de Vlaming voor zijn beroemde medemens; een onderzoek dat resulteerde in het boek 'Vedettedom. Beroemd in Vlaanderen'.

Vlaanderen levert vedetten per strekkende meter, en laat daarbij Wallonië ver achter zich. WC - wallon connu - klinkt natuurlijk ook lang niet zo aantrekkelijk als BV. Maar daar heeft het geringe aantal bekende Walen uiteraard niets mee te maken: onze Franstalige landgenoten zoeken hun helden simpelweg meer in Frankrijk, terwijl wij Vlamingen gretig elke buurman of -vrouw die enige sprankel van talent vertoont in de spotlights plaatsen - op één voorwaarde: dat we er even naast mogen staan.Een stukje thuisSinds de komst van VTM is het Vlaamse sterrendom veralledaagsd en verhuiselijkt: dagelijks trekt een hele rist sterren op het televisiescherm voorbij. Identificatie met die mensen - die je soms meer ziet dan je eigen familie - is dan ook nooit ver weg. Er is tegenwoordig meer interesse voor het privéleven van de Beroemde Vlaming dan voor zijn of haar kunnen - wie er de pers op naslaat, zal vaststellen dat in alle blaadjes, ernstig of minder ernstig, BV's steeds uitgebreider verslag doen van hun dagelijks en vaak bijzonder intiem leven, en steeds minder van hun professionele activiteiten. 'Gewoon jezelf zijn' is een nieuwe sterkwaliteit geworden - wat impliciet betekent dat elk van ons vandaag op morgen beroemd kan worden.
Professor Gust De Meyer doceert populaire cultuur aan het Departement Communicatiewetenschap en vond in journalist Guy Van Gestel dé partner bij uitstek voor zijn onderzoek naar de fascinatie voor BV's. De Meyer: "Voor mijn college onderzocht ik de evolutie van het starsystem zoals gecreëerd door Hollywood in het begin van de twintigste eeuw. Als journalist voor Dag Allemaal kon Guy Van Gestel die theorie perfect praktisch invullen. Sinds het ontstaan van het sterrendom in Hollywood merk je een geleidelijke evolutie naar meer en meer informatie over het privéleven van de sterren - Marilyn Monroe en James Dean bijvoorbeeld waren geen ongenaakbare witte doek-figuren meer, maar mensen van vlees en bloed."Eendagsvliegen en blijvers"Verschil is wel dat men vroeger iets moest 'kunnen'; vandaag is gewoon op televisie verschijnen genoeg om beroemd te worden - kijk maar naar de deelnemers aan Big Brother. Geen mens zal beweren dat Betty de geschiedenis in zal gaan als een groot zangtalent, maar toch is ze momenteel even beroemd als pakweg La Esterella. Anderzijds is het zo dat sommigen, zogauw ze niet meer in de media verschijnen, in de vergetelheid geraken, terwijl anderen de 'helden van Vlaanderen' blijven. Denk aan Armand Pien, Tony Corsari, Poeske Scherens: legendarische figuren die sowieso zullen bijblijven."
Het boek van Van Gestel en De Meyer bevat getuigenissen van bekende Vlamingen, waarin zij de gevolgen van hun bekendheid beschrijven. Is elk van hen er even happig op dat hun privéleven te grabbel wordt gegooid? "BV's gaan daar anders mee om dan 'gewone' mensen - niet zelden profiteren ze er ook van. Kijk naar de hele hetze rond de verloren dochter van Willy Sommers: na alle negatieve commentaar staat hij nu samen met haar én zijn pasgeboren dochter in de boekskes - dàt zijn de echte professionals, die de feiten in hun voordeel weten om te buigen. Voor elk van hen is het dansen op de koord tussen privé- en openbaar leven - als bekendheid moet je tolereren dat je fans voor een deel 'bezit' van je nemen. Of zoals Will Tura zei: 'Wie er niet tegen kan aangeklampt te worden op straat, moet een ander vak kiezen' - zulke mensen beseffen heel goed wie hen groot heeft gemaakt."

Guy Van Gestel en Gust De Meyer, 'Vedettedom. Beroemd in Vlaanderen', Antwerpen, Garant, 2002, 185 p.