KU Leuven reorganiseert de opleiding Slavistiek en Oost-Europakunde

Studenten zullen zich voor het komende academiejaar niet meer kunnen inschrijven voor de opleiding Slavistiek en Oost-Europakunde zoals die tot op heden bestond. De aanwezige expertise wordt verdeeld over de opleidingen Toegepaste taalkunde, Geschiedenis, Taal- en Letterkunde en Culturele Studies. De maatregel past binnen een herstructurering van de Faculteit Letteren.

De opleiding Slavistiek en Oost-Europakunde zoals deze tot op vandaag bestond aan de KU Leuven, zal vanaf komend academiejaar niet meer ingericht worden. De professoren en onderzoekers die verbonden zijn aan deze opleiding vinden een nieuwe thuis op de campussen in Brussel (expertise Pools) en Antwerpen (expertise Russisch). De expertise rond Russische en Poolse geschiedenis krijgt een plaats binnen de opleiding Geschiedenis in Leuven en het onderzoek rond Slavische literatuur wordt ingebed in de vakgebieden taal- en letterkunde en culturele studies in Leuven.

Decaan Jo Tollebeek geeft meer uitleg: “Studenten die een opleiding Russisch wilden volgen, moesten daar tot voor kort verplicht ook de Poolse taal bij nemen. Vanaf komend academiejaar zullen zij één van beide talen kunnen combineren met Nederlands en Duits, Engels of Frans. Wie zich interesseert voor de geschiedenis van Oost-Europa en Rusland kan daarvoor vanaf volgend academiejaar terecht in de opleiding Geschiedenis.”

Slavistiek was één van de kleinere opleidingen binnen de Faculteit Letteren met in academiejaar 2016-2017 slechts 12 nieuwe inschrijvingen. De reorganisatie van de opleiding heeft geen gevolgen voor de huidige studenten. Zij krijgen hetzelfde lessenpakket, dezelfde docenten en dezelfde onderwijszorg als voordien. Deze studenten krijgen tot 2022 de tijd om hun bachelor- of masteropleiding Slavistiek en Oost-Europakunde af te ronden.