‘Science is fun’ met professor Shakhashiri

Meer dan drieduizend Vlaamse jongeren genieten in maart van een educatieve chemieshow. Ze zijn te gast bij professor Bassam Shakhashiri, een wereldautoriteit op het gebied van scheikunde-educatie - hij staat zelfs vermeld in de Encyclopedia Brittanica - en de inspirator van ‘Science is fun’. Professor Daniël Neerinck nodigde professor Shakhashiri uit om naar de Kulak en de K.U.Leuven te komen

“Ik ontmoette Bassam Shakhashiri op internationale congressen”, zegt professor Neerinck (Subfaculteit Wetenschappen Kulak). “Shakhashiri verliet Libanon net voor de burgeroorlog er uitbrak en stichtte aan de universiteit van Wisconsin het toonaangevende Institute for Chemical Education. Hij bracht heel wat vernieuwingen op gang en zijn vier boekdelen, getiteld Chemical Demonstrations, a Handbook for Teachers in Chemistry, zijn wereldwijd basiswerken en bestsellers in het domein van de chemiedemonstraties. Shakashiri gaf wereldwijd al duizenden lezingen. Zijn jaarlijkse Christmas Lectures zijn in de VS ruim bekend en zeer gewaardeerd. In ‘science is fun’ bracht hij al zijn ‘extramuros educational activities’ samen.”
“Shakashiri brengt de chemiedemonstratie - dé didactische werkvorm van de chemieleerkracht - voor een breder publiek, op een onderhoudende manier. Leerkrachten kunnen zich warmen aan dergelijke voorbeelden met internationale uitstraling, leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen zien hoe boeiend chemie kan zijn. De instroom van studenten in de chemie is sterk gedaald - ons imago is verslechterd, onder meer als gevolg van ongefundeerde angst voor gezondheidsrisico’s van het vak. Terwijl: chemistry is fun!” Neerinck coördineert zelf de zogenaamde
‘Chemie-evenementen voor jongeren’, die leerlingen van het secundair onderwijs warm moeten maken voor de wetenschappen. De zes Vlaamse universiteiten werken daarvoor samen. Zelf komt Neerinck ook wel eens leuk uit de hoek. Hij heeft zijn eigen show: ‘wie doet het met wie in de wereld van de moleculen?’

• Info: http://www.kulak.ac.be/shakhashiri, http://www.scifun.org, daniel.neerinck@kulak.ac.be