Internationale experts lichten onderzoek Groep Wetenschap & Technologie door

Deze week bezoekt een zestigtal buitenlandse experts alle departementen van de Groep Wetenschap & Technologie, met het oog op een peer review van hun strategische visie op onderzoek.

In verschillende panels bestuderen de experts het beleidsplan dat de departementen en hun onderzoekseenheden opstelden en waarin de strategische visie voor de toekomst wordt uiteengezet. Tijdens de visitatie zelf wordt dit beleidsplan verder toegelicht en uitgediept. Vicerector Karen Maex: “Het is bijzonder interessant om samen met 57 topexperts in discussie te gaan om een strategische visie te ontwikkelen en de ambitie in onderzoek van de departementen af te toetsen aan de frisse blik van een buitenstaander. We kunnen op die manier onze strategie versterken en onze internationale visibiliteit verhogen. In een geglobaliseerde wereld moet je je voortdurend positioneren ten opzichte van vergelijkbare instellingen – met een sterke internationale positionering kan je het juiste talent aantrekken. Een belangrijke rol in de strategievorming is weggelegd voor het waardeketendenken, om het vinden van synergieën te stimuleren, zowel tussen fundamenteel en toegepast onderzoek als tussen disciplines onderling. Deze oefening is trouwens erg interessant op een moment dat de opleiding industrieel ingenieur in de universiteit wordt geïntegreerd.”

Volgens vicerector Peter Marynen is de systematische visitatie van een volledige wetenschapsgroep, met focus op de onderzoeksstrategie, nieuw voor Vlaanderen: “Buitenlandse universiteiten kennen dit soort visitaties al langer, maar daar worden ze doorgaans door de overheid opgelegd. Deze visitatie is er gekomen op initiatief van de universiteit zelf en moet de maatschappelijke rol van de K.U.Leuven als kennisinstelling versterken.”

Het is de bedoeling om voortaan om de vijf jaar een onderzoekvisitatie te organiseren en dit voor alle groepen van de universiteit. Volgend jaar komt de Groep Humane Wetenschappen aan de beurt. In 2013 volgt de Groep Biomedische Wetenschappen.