beleid

Experts in Leuven om kwaliteitszorg onderwijs onder de loep te nemen

Draagt de KU Leuven op een goede manier zorg over de kwaliteit van haar onderwijs? Deze week ontvangt de universiteit een eerste keer de vijf experts die een antwoord moeten formuleren op die vraag. Hun bezoek maakt deel uit van de instellingsreview die de vroegere onderwijsvisitaties vervangt.

Eerste resultaten 30%-regel geven positieve tendens aan

Bij het begin van vorig academiejaar voerde de KU Leuven de zogenoemde ‘30%-regel’ in. Die heroriënteert startende bachelorstudenten en studenten uit schakelprogramma’s met een zeer lage CSE (Cumulatieve Studie-Efficiëntie), en belet zo dat ze hun kansen op een geslaagde studieloopbaan blijvend aantasten. Volgens de eerste cijfers heeft de invoering van de regel positieve gevolgen: de studieresultaten verbeteren.

“Leuven en Keulen worden samen dé informatiebron over de Oostkantons”

De Universität zu Köln (UzK) is toegetreden tot het Wetenschappelijk Instituut Oost-België, een samenwerkingsverband tussen de regering van de Duitstalige Gemeenschap (RDG) en de KU Leuven. Het Instituut concentreert zich op wetenschappelijk onderzoek over de Oostkantons.

Nieuwe decaan voor Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Professor Bert Lauwers is verkozen tot nieuwe decaan van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Op 1 augustus neemt hij het over van huidig decaan Kris Willems.

Tevredenheid personeel licht gestegen

Meer dan driekwart van het personeel van de KU Leuven is ‘eerder tevreden’ tot ‘zeer tevreden’. Dat blijkt uit de Tevredenheidsmonitor, de enquête die vlak voor de zomer door bijna de helft van de personeelsleden ingevuld werd. Een mooi resultaat, maar de cijfers leren nog heel wat meer over werken aan onze universiteit, zowel sterktes als pijnpunten.

Jonge vluchtelingen krijgen onderdak en begeleiding in Kartuizerklooster

KU Leuven, OCMW Leuven, CAW Oost-Brabant en stad Leuven richten een officieel ‘Lokaal Opvanginitiatief’ (LOI) in voor jonge vluchtelingen. Het LOI zal begin november operationeel zijn. In eerste instantie zullen er een tiental erkende niet-begeleide minderjarige vluchtelingen opgevangen worden. Het gaat om Afghaanse jongeren tussen 16 en 18 jaar oud. De KU Leuven richt hiervoor een tijdelijk leegstaand klooster in.

Studenteninspraak: wie is gidsland voor wie?

De Nederlandse studenten die momenteel heftig protesteren tegen het gebrek aan inspraak, kijken met veel belangstelling naar de KU Leuven. “Ze trekken grote ogen als ze zien in welke mate we de universiteit mee kunnen besturen”, zegt Andries Verslyppe, voorzitter van de studentenraad. De keerzijde: studentenvertegenwoordigers werken hier in de schaduw en voelen zich wat ondergewaardeerd.

Klaar voor de unief? Vraag het aan LUCI

Of je nu arts, architect of assyrioloog wil worden, je moet over een aantal basisvaardigheden beschikken om een universitaire studie aan te kunnen. De nieuwe test LUCI – Leuvens Universitair Competentie-Instrument – peilt daarnaar en maakt aspirant-studenten zo een stuk wijzer over hun slaagkansen. “De test geeft aan of je fiets al dan niet in orde is.

Vijf nieuwe gezichten in Raad van Bestuur KU Leuven

Vanaf januari 2015 zetelen 5 vijf nieuwe externe bestuurders in de Raad van Bestuur van de KU Leuven. De nieuwe bestuurders zijn Eric Defoort, Kris Hoflack, Hilde Laga, Anne Leclercq en Herman Van Rompuy.

"Studenten realistische toekomstkansen geven": Academische Raad keurt 30%-maatregel rond studievoortgang goed

Studenten die in de eerste fase van een bacheloropleiding (of van een schakelprogramma) geen 30% studie-efficiëntie behalen (18 van de 60 studiepunten), kunnen zich vanaf het academiejaar 2015-2016 gedurende één academiejaar niet meer voor dezelfde opleiding inschrijven aan de KU Leuven. Dat heeft de Academische Raad van de KU Leuven vandaag unaniem beslist.

Inhoud syndiceren