neurowetenschappen

Beter ziektemodel betekent stap voorwaarts voor alzheimeronderzoek

Onderzoekers hebben een nieuwe methode ontwikkeld om een beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Het team van professor Bart De Strooper (VIB-KU Leuven, Dementia Research Institute - UK) transplanteerde menselijke hersencellen in muizenhersenen die eiwitklonters bevatten, een typisch kenmerk van alzheimer.

Veelbelovend doelwit ontdekt in strijd tegen specifieke vorm parkinson

Een onderzoeksteam onder leiding van professor Patrik Verstreken heeft een belangrijke stap gezet in het onderzoek naar een specifieke vorm van de ziekte van Parkinson die al op jonge leeftijd optreedt. Door een specifiek eiwit te blokkeren, verandert de opbouw van de mitochondriën – de energiecentrales – van hersencellen. En dat heeft een positief effect op de typische Parkinsonsymptomen. Die aanpak is alvast goed nieuws voor de zoektocht naar nieuwe en betere medicijnen tegen de ziekte. 

Minuscuul wormpje geeft inzicht in de werking van onze hersenen

Onderzoekster Isabelle Beets mocht op 22 september de New Scientist Award in ontvangst nemen voor haar onderzoek naar de werking van onze hersenen. Daarvoor gaat ze niet aan de slag met het menselijke brein, wel met de hersenen van C. elegans, een minuscuul wormpje met slechts 302 zenuwcellen.

Hersencellen selectief in het herkennen van lichamen

Bepaalde hersengebieden zijn gespecialiseerd in het herkennen van lichamen van dieren en mensen. Door de elektrische activiteit per cel te meten, stelden wetenschappers van de KU Leuven en de universiteit van Glasgow vast dat de individuele hersencellen in die gebieden niet allemaal hetzelfde doen. Ze reageren heel selectief op bepaalde contouren of vormen van lichamen. 

Hersenplasticiteit bij zichtverlies heeft een aan-uitknop

In de hersenen van muizen bestaat een moleculaire aan-uitknop die regelt hoe de hersenen reageren bij zichtverlies. Staat de knop aan, dan zal het verlies van één oog gecompenseerd worden door het andere oog én door de snorharen. Staat de knop af, dan zal alleen het andere oog overnemen.

Alzheimer genezen vraagt meer dan contacten tussen hersencellen herstellen

Bij een alzheimerpatiënt vormen zich in de hersenen onoplosbare opstapelingen van het Tau-eiwit. Die Tau-kluwens zorgen ervoor dat hersencellen massaal uitsterven en dat de communicatie tussen de overgebleven hersencellen sterk vermindert. De communicatie herstellen leidt helaas ook tot een makkelijkere verspreiding van de Tau-kluwens.

Contouren bepalen hoe we kleuren zien

Als we kleuren waarnemen, denken we dat die er echt zijn. Maar ons brein laat zich ook beetnemen: afhankelijk van hoe de contouren of zwarte lijnen lopen op een tekening, zien we de kleuren anders. Dat toont deze reeks visuele illusies Flexible Colors: de kleuren in de achtergrond blijven steeds dezelfde, terwijl alleen de contouren veranderen.

Problemen in energiefabriekjes hersencellen spelen rol bij ontstaan parkinson

Een defect in het Pink1-gen leidt tot problemen met de energievoorziening in de hersencellen, en dat speelt dan weer een rol in het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Dat inzicht van Leuvense neurowetenschappers, gepubliceerd in Science, vormt een doorbraak in het parkinsononderzoek.

Hand en brein in symbiose

Neurowetenschapper Marco Davare start in december een nieuw Odysseus-onderzoeksproject aan de KU Leuven rond de analyse van handbewegingen en hun interactie met het brein. De doelstelling? Betere robotprotheses en verfijnde revalidatie van patiënten. Daarvoor komt de Belgische onderzoeker uit Londen terug naar Leuven.

Snelle opsporing dyslexie weer stap dichterbij

Bijna één op twintig mensen heeft dyslexie, en kampt dus met moeilijkheden bij het lezen en spellen. Nieuw onderzoek aan de K.U.Leuven toont nu onder meer aan dat dyslexie zich niet beperkt tot problemen met de verwerking van spraakklanken. Met die kennis is een vroegtijdige opsporing van dyslexie weer een stap dichterbij.

Inhoud syndiceren