ZAP

Nieuwe ZAP-bevorderingsprocedure maakt komaf met rompslomp

Zelfstandig academisch personeel (ZAP) wordt de volgende jaren verlost van een pak administratieve rompslomp bij het indienen van een bevorderingsaanvraag. De docent of hoogleraar kan zich toespitsen op de individuele motivering van zijn aanvraag en het uitwerken van self-assessments. De universitaire administratie voegt er zelf het uitgebreide administratieve dossier bij. Daarvoor plukt ze alle relevante gegevens uit bestaande databanken. Wat moet een ZAP-medewerker nog wel doen?

Verkiezingen personeelsvertegenwoordiging in Academische Raad

Enkele dagen geleden ontvingen alle personeelsleden een mail en een brief van rector Oosterlinck, waarin hij er de aandacht op vestigt dat het ZAP en het ATP voortaan een eigen verkozen vertegenwoordiging zullen hebben in de Academische Raad, naast de al bestaande vertegenwoordiging van het AAP/BAP. De kandidaatstelling is ondertussen achter de rug, en u zult zeer binnenkort een brief ontvangen waarin u gevraagd wordt om aan de verkiezingen deel te nemen. Campuskrant wil u daar langs deze weg graag aan herinneren.

Praktische vragen (2): ZAP op pensioen, wanner, hoe en hoeveel?

In de vorige Personeelskrant kreeg het administratief en technisch personeel een antwoord op de belangrijkste vragen over het pensioen. Nu is het academisch personeel aan de beurt. Onderstaande informatie geldt enkel voor de leden van het zelfstandig academisch personeel.

Nevenactiviteiten AP

Artikel 74 van het decreet van de Vlaamse Regering van 12 juni 1991, zoals gewijzigd door het decreet van 27 januari 1993, bepaalt dat het universiteitsbestuur jaarlijks een namenlijst moet opstellen van de voltijdse en minstens halftijdse leden van het academisch personeel, die nevenactiviteiten uitoefenen die verenigbaar worden geacht met hun opdracht aan de universiteit. Het universiteitsbestuur moet deze lijst ook openbaar maken binnen de universiteit.

Inhoud syndiceren